fbpx
 
Kursplaner
 

Kursplaner

Kursplaner

I modulen Kursplaner ges en administratör möjligheten att följa upp att kunskapsmål hos användarna/eleverna nås genom tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Kursplaner

Modulen Kursplaner är synonymt med projekt, aktivitet, uppdrag och läxor. Administratörerna i KlickDatas läroplattform kan be användarna att utföra ett kunskapsrelaterat uppdrag, bestående av flera moment som t.ex. att gå en e-kurs, läsa in ett företagsspecifikt dokument uppladdat med modulen Eget utbildningsmaterial eller ta ett test i modulen Examina. Flera steg kan läggas in i modulen Kursplaner och en administratör kan därefter följa upp under tider uppgiften/ projektet skall utföras med t.ex. automatiska mail-påminnelser för de olika delmomenten. En administratör får även möjlighet att se realtidsstatistik över framstegen på individ- eller gruppnivå.

Kursplaner är ett suveränt verktyg för att garantera att användarna som har tillgång till KlickDatas lärplattform tar kunskapen till sig. Ett personalutvecklingssamtal kan således följas upp tydligare än tidigare genom funktionen Kursplaner. Ingen gång tidigare under KlickDatas historia har våra befintliga kunder tagit till sig ny kunskap så snabbt och effektivt som genom modulen Kursplaner.


Verktyg för att enkelt Utbilda, Certifiera och Följa upp

E-kursspelare

E-kursspelare

Hjälper dig enkelt att navigera genom kurser
Examina

Examina

Testa dina anställdas kunskapsnivå
Statistik

Statistik

Följ direkt kunskapsutvecklingen och skapa din egna statistik
Kursplaner

Kursplaner

Coacha och led utbildningen genom att skapa egna kursplaner
Testproduktion

Testproduktion

Skapa dina egna prov, tester och quiz
Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Ladda upp ditt egna utbildningsmaterial
Opinion

Opinion

Skapa enkäter och undersökningar
Bokning

Bokning

Hantera hela organisationens kursadministration
CV-databas

CV-databas

Hantera hela organisations CV-databas med kompetensutveckling
Författarverktyg

Författarverktyg

Skapa enkelt dina egna e-kurser med hjälp av KlickDatas författarverktyg

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!